Ciekawostka, Ekonomia

Tak nie było od 26 lat

Według wyliczeń MRPiPS, stopa bezrobocia w czerwcu br. to 7,2%. To najniższy wynik od 26 lat – zaznacza resort.
Spadek liczby osób pozostających bez pracy miał miejsce we wszystkich województwach w Polsce, przy czym najsilniejszy był w województwach: lubuskim (o 5,9 proc.), pomorskim (o 5,2 proc.) i warmińsko-mazurskim (o 5,1 proc.), czyli w rejonach o najwyższym bezrobociu.
Gdyby tak jeszcze miejsce obecnych pracowników zza wschodniej granicy zajęli Polacy, stopa bezrobocia byłaby zapewne wzorowa w całej Unii Europejskiej. Ale tak się nie da – w końcu mamy swobodny wybór tego gdzie i za ile chcemy pracować.

Share Button
Standard
Ciekawostka, Ekonomia

Kto bogatemu zabroni?

Amerykański inwestor i filantrop W. Buffet zamieni 700 mln akcji uprzywilejowanych legendarnego Bank of America na akcje zwykłe. I co z tego?
Buffett kupił uprzywilejowane akcje Bank o America w 2011 roku na fali wyprzedaży na Wall Street, kiedy to cały sektor bankowy w USA przeżywał okres kryzysu. Buffett zamienił akcje uprzywilejowane na zwykłe po tym, jak BoA podniósł kwartalną dywidendę z 7,5 do 12 centów na akcję. 
Jak łatwo policzyć – z 700 mln akcji zwykłych biznesmen będzie miał teraz 336 mln USD rocznej dywidendy. A na dodatek same akcje są na rynku warte ponad trzykrotnie więcej, niż Buffett zapłacił za nie sześć lat temu.

Share Button
Standard
Ciekawostka, Finanse

Płacowe eldorado prezesów z nadania

Przypomnijmy: od ubiegłego roku, zgodnie z ustawą, pensje władz we wszystkich spółkach kontrolowanych przez państwo miały zostać ograniczone do maksymalnie 15-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zabieg ten miał przynieść budżetowi państwa oszczędności w wysokości nawet 100 mln zł rocznie.
Tymczasem mimo szumnych deklaracji rządu PiS o przycinaniu astronomicznych zarobków szefów państwowych spółek, u największego polskiego ubezpieczyciela – PZU – dalej jest i pewnie długo jeszcze będzie po staremu. Choć walne zgromadzenie przyjęło uchwałę (luty 2017 roku) w sprawie ograniczenia maksymalnych zarobków, to rada nadzorcza spółki nadal nie wprowadziła nowych zasad w życie. Więc nowe władze spółki zarabiają po staremu, czyli astronomicznie dużo.
Oznacza to nic innego, jak… dojenie państwowej kasy. Państwowej, czyli naszej.

Share Button
Standard
Bankowość

Gorące stołki

Jak podaj dziennik „Rzeczpospolita”, w ostatnich 12 miesiącach PiS wymienił dwa razy więcej szefów państwowych spółek, niż PO.
O ile decyzje polityczną podjąć jest łatwo, to jej konsekwencje mogą być, i są, kosztowne. Bo zmiana prezesa to nie tylko wielomilionowe odprawy dla zwalnianych z kieszeni właścicieli (bo przecież nie rządu!), ale także brak wyraźnego przywództwa w firmie w pierwszym okresie funkcjonowania, co pociąga za sobą niepewność inwestorów. Ponadto pokażcie mi państwowa spółkę, która stanowi wzór zarządzania i gospodarności…

Share Button
Standard
Ciekawostka, Ekonomia, Finanse

4.390,99

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, 4.390,99 zł brutto wyniosła średnia pensja w maju br. To wzrost w ujęciu rocznym (rok do roku) o 5,4%!
Oznacza to, że kondycja polskiej gospodarki jest dobra, co bezpośrednio przekłada się rynek pracy. Zatrudnienie wzrosło w tym czasie o 4,5%. Jest więc jasne, że wzrost płac jest bezpośrednim efektem coraz wyraźniejszej walki o pracownika.
Przypomnijmy, że przy ocenie wysokości wynagrodzeń GUS w swoich statystykach uwzględnia tylko przedsiębiorstwa zatrudniające więcej, niż 10 pracowników.

Share Button
Standard
Ciekawostka, Ekonomia

Dzień wolności?

Jak podaje Centrum im. A. Smitha, dziś przypada dzień wolności podatkowej. Co to takiego? Najkrócej jest stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto – czyli to, ile wydaje państwo, a ile zarabiają w sumie jego obywatele.
W stosunku do 23 poprzednich lat, w 2017 roku dzień wolności podatkowej wypada najwcześniej. W stosunku do 2016 roku przypada on o prawie tydzień prędzej!
Ale żeby nie było tak kolorowo przypomnijmy, że według wstępnych szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju w 2016 roku wydatki państwa wyniosły 749 mld zł. Państwo kosztowało więc każdego z nas ponad 20 tys. zł. Mało tej wolności…

Share Button
Standard
Bankowość

Stopy bez zmian

Mowa tu o stopach procentowych, których nie zmieniła po ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja taka raduje wszystkich kredytobiorców, martwi zaś wszystkich oszczędzających.
Ostatnia zmiana tych parametrów miała miejsce ponad dwa lata temu. Jak przewidują eksperci wyhamowanie trendu wzrostowego inflacji, brak przyspieszenia dynamiki wzrostu wynagrodzeń czy umocnienie złotego wspierać będą w najbliższym czasie pozycję Rady wskazującą, że perspektywa podwyżek stóp procentowych pozostaje odległa.

Share Button
Standard
Ciekawostka

Równo siedemdziesiąt lat temu wystartował plan ekonomicznej pomocy dla zniszczonej II wojną światową Europy, zwany potocznie planem Marshalla, którego to autor został uhonorowany pokojową nagrodą Nobla.
Polska (i inne państwa bloku wschodniego), z uwagi na podporządkowanie ZSRR, nie wzięła z amerykańskiej kasy ani centa.
Działania ekonomiczne podjęte przez Stany Zjednoczone okazały się efektywne i przyczyniły się w dużym stopniu do gospodarczego rozwoju w Europie. Ale tylko w tej Zachodniej.
Dziś my, Polacy, gonimy ten Zachód. I brońmy gospodarczej wolności. Bo bez niej znowu zostaniemy po niewłaściwej stronie barykady.

Share Button
Standard
Bankowość

Znowu SKOK w bok

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, zawieszona została działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. Nadzór finansowy postanowił również wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.
To już – niestety – kolejna niewydolna kasa spółdzielcza, która okazuje się być w głębokiej niewypłacalności, a i Krajowa SKOK nie pali się do ratowania i odmawia pomocy.
Pamiętam parlamentarne dyskusje nad sprzeciwem dziś rządzącej partii politycznej nad objęciem SKOK-ów nadzorem KNF i gwarancją BFG… Szczęśliwi dziś ci, którzy mogą korzystać z dobrodziejstw tych dwóch instytucji. A tak blisko było tragedii…

Share Button
Standard
Bankowość, Ekonomia, Finanse

Banki na plusie, ale jednak na minusie

Największe banki w Polsce znowu zanotowały wzrost. Największy na odsetkach, które przyniosły im dochód 3-krotnie wyższy, niż prowizje i opłaty. Skąd taki przyrost? Porównując pierwszy kwartał 2017 i poprzedniego roku widać, że instytucje finansowe płacą mniej klientom za lokowane pieniądze i jednocześnie kasują coraz wyższe oprocentowanie za kredyty i pożyczki.
Ale żeby nie było tak kolorowo, skonsolidowane dane jednocześnie wskazują, że nastąpił spadek zysku netto w pierwszym kwartale 2017 roku, w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku – i to aż o 11,4%. Taki wynik jest efektem danin, jakie muszą płacić na rzecz państwa instytucje finansowe. Mowa tu o podatku bankowym i o składkach na BFG.

Share Button
Standard